GDPR

 

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Shotluckan Drift & Produkt AB behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Hur hanterar vi personuppgifter?
För oss är det viktigt att du är trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Till följd av lagändringen den 25 maj 2018 har vi kompletterat vår integritetspolicy i enighet med GDPR. Genom att fylla i något av de formulär du hittar på vår hemsida eller genom att registrera dig som användare i vår app så godkänner du att vi sparar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Shotluckan Drift & Produkt AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Vad för slags personuppgifter sparar vi?
När du fyller i ett formulär på vår hemsida eller registrerar dig som användare i vår app sparas alla de uppgifterna du lämnat hos oss. Detta innefattar (men är inte begränsat till) bl.a. förnamn, efternamn och mailadress.

Varför sparar vi dessa och hur använder vi dina personuppgifter?
Vi sparar ovanstående uppgifter för att kunna hantera dina frågor, ditt supportärende, din bokning eller förfrågan om franchisetagande, ditt konto i vår app eller för att kunna skicka erbjudanden till dig via vår app.

Vilka är dina rättigheter?
Du har när som helst rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Om du vill att vi raderar din information hos oss skickar du ett mail till info@shotluckan.se, så tar vi bort dig ur alla våra register. För att ta bort dig som kund krävs att du inte har några obetalda fakturor hos oss.

Vem att tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter kan komma att delas inom samtliga bolag inom organisationen.

Vi kan komma utlämna din personliga information:

  • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
  • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
  • till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
  • till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi vidarebefordrar, säljer, hyr ut eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Uppgifter om företaget
Shotluckan Drift & Produkt AB, Kungsgatan 2C, 223 50, Lund, med organisationsnummer 559099-9131 är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:
Mail: info@shotluckan.se,
Tel: +46462887219